Запушени канали и канализации

Използване на всички техники на съвременното отпушване на канали и третиране на канализационни  системи!
Предоставят сеи следните услуги: ремонт на канализация, почистване на канализационни шахти,  проверка на наклоните и премахване на блокажи в района на София от всякакво естество. Нашата  организация има оборудване за отпушване на канализация, което осигурява отлично качество на  нашата работа в София. Що се отнася  до нас, можете да бъдете сигурни, че сте се доверили на отговорни професионалисти!

Запушена канализационна тръба обикновено е следствие от:

Причина номер едно
Депозити на вътрешните повърхности на каналните тръби. Такива депозити стесняват диаметъра на  тръбата и намаляват пропускателната способност на фекалната вода. Първият признак е, когато  фекалната вода започва бавно да оттича. Когато в отводнителните канали се появи „бълбукане“  звуци, тръбите започват да се пълнят.

Причина номер две
Сезонно покачване на подпочвените води. Във вашата канализационна система се влива допълнително  количество вода. Драстично повишаване на нивото на отпадъчните води в канализационната система  и значително намаляване на скоростта на протичане. Това води до по-голямо наслояване на  неразтворени примеси в канала и седиментни депозити. Разлагаща се утайка допринася за  ускореното разрушаване на стоманобетонните тръби.

Причина номер три
Структурни неизправности от строителя или от вашата страна, както и механични повреди,  причинени от човека или природата (студове, земетръси и т.н.).

Причина номер четири
Изхвърляне в канализацията на хранителни, строителни и други отпадъци, на които мястото не им е  там.

За да се предотврати блокиране и извънредни ситуации е важно да се предотврати образуването на  утайки и депозити по стените на канализационни тръби. Постигането на този ефект преминава през  първо: редовна профилактика и поддръжка на канализационната мрежа от специализирано звено по  отпушване на канали за всеки град и в София. Второ по-голяма канализационна култура от страна  на ползвателите на канализацията т.е. въздържане от изхвърляне на отпадъци в канала. Всичко това  ще даде ефикасно поддържане и грижи за канализационната система.

Хидродинамично отпушване на канализация
Широка гама от оперативни налягания (до 300 атм.) За да се гарантира премахване на всички  видове замърсявания, без да се излагат на нараняване снадките на каналите. Хидродинамичното  отпушване на канали е ефективно за премахване на блокажи. Използването на прикачени дюзи с  посоката на струята за високо налягане може да пробие всяко запушване и бързо да разреши  възникналата спешна ситуация относно почистването на канализацията. Но всичко това става след  обстоен анализ на проблема, като се вземе правилното решение за начина на работа.
Хидродинамично почистване на канали може да реши въпроси за подготовката на тръбите за  рехабилитация. Струя вода под високо налягане е много ефективно за разграждане и премахване на  депозити от пръст и кал попаднали в канализацията.