Промиване и отпушване на канали и канализация

Промиване на каналната мрежа е необходимо главно във върховите участъци, където пълнежът на каналите е сравнително малък, а така също и на участъците с недостатъчен наклон, които места се установяват още при съставянето на проекта. Отпушване на канали може да се избегне ако се правят промивки на канализацията, това естествено може да се направи и с пожарният хидрант.

За по-малките канали промиването може да стане най-лесно чрез събиране на канална вода в някоя ревизионна шахта, като се запуши отворът на изходящия канал със запушалка или тапа, направена от парцали или зебло, но трябва да се внимава тапата да не попадне в канала. При изпускането на така събралата се вода се създава по-голяма скорост, която способствува за увличане на утайките, както и отпушване на канали. По добро запушване и лесно манипулиране се получава чрез така наречената щутгартска клапа. При нея заплътняването става чрез гумен пръстен, който се притяга между две конично изрязани дървени шайби с помоща на винт с чугунено колело. Такава клапа се приготовлва за различни диаметри тръби и се поставя според нуждата в разните шахти.

Промиване или отпушване на канали със самата канална вода не винаги е достатъчно, главно поради малкия обем на ревизионните шахти. По подходящи са специално построените за целта промивни шахти. Те могат да бъдат за ръчно или автоматично изпускане /чрез автоматично задействащ се сифон/. Такава шахта обикновено се пълни от водопроводната мрежа. При отваряне на клапата или задействане на сифона водата изтича под налягане с голяма скорост и промива лежащите по-долу канали. За промиване на големи канали са необходими големи количества вода. При такива случаи се построяват големи резервоари, които се пълнят с речна или подпочвена вода и периодически се изпускат да промиват тези канали на местата, където е необходимо. За промиване на каналите може да бъде използувана и набралата се вода в изравнителен /задържателен/ резервоар. Промиване на канализацита може да стане и с тежко товарните автомобили за отпушване на канали с вода подналягане, но услугата е по-скъпа.

От казаното до тук можем да обобщим, че поддържането и промиването на каналите може да се извърши и от самите собсвеници, при добро желание от тяхна страна. При канали с малък наклон където се наслагват утайки и запушванията са по чести, може да се пуска пожарният хидрант в канала за неговото промиване на няколко месеца по веднъж. В блога ще намерите още статии за отпушване на канали, както и съвети по темата.