Отпушване на канали през РО и РШ

Ревизионна канализационна шахтаРевизионни отвори и ревизионни шахти по хоризонталната мрежа се предвиждат на чупки, по-остри от 30°, и дълги прави тръбни участъци, така че във всеки канализационен участък да може да се вкара стоманен тел за отпушване на канали и почистване при запушване. Ревизионните отвори се предвиждат както на края на отделни участъци, така и по участъците на цялата канализация.
На специална таблица е дадено разстоянието между ревизионните отвори по праволинейните участъци.
Ревизионни отвори (за почистване и отпушване) по хоризонталните участъци се предвиждат, когато по архитектурни съображения не се допуща шахта за промиване и отпушване на канали, тръбите не са дълбоко положени и не се очакват чести задръствания в канала. Почистването става само в една посока — посоката, към която е извита дъгата. Разстоянието между ревизионните отвори (за почистване) във всеки отделен случай трябва да се преценява и приема от проектанта, но да бъде удобно за ревизиране и отпушване.

Ако се очаква по-често запушване на каналите или те са на по-голяма дълбочина, както и специално при разклонения е по-добре да се предвиди ревизионна шахта с ревизионна тръба за преглед, почистване и отпушване на канали. Когато един канал се запушва на едно и също място и то редовно, трябва да се установи причината, и да се отстрани по-възможност в най-кратък срок.
Ревизионните шахти се изграждат от тухли, добре фугирани, или от бетон или с готови сегменти (бетонни пръстени). При дълбочина 1,5 до 2 метра те имат квадратно сечение с размери 70X70 см (може и с кръгли пръстени но отгоре се поставя КРШ, за да легне капака) или 80?80 см, а при по-голяма дълбочина — кръгло сечение с диаметър 70—80 см, за да има възможност да се влиза в нея и място за работа. Дебелината на бетонните шахти е 8—10 см, а на тухлените 12—13 см. В избите при съединяване на по-главните хоризонтални клонове се предвиждат ревизионни шахти, които да са добре измазани отвътре, за да не навлиза фекална вода в основите на сградата при запушване. При сгради, отдалечени от улица, на разстояние над 5 метра от регулационната линия се поставя ревизионна шахта на 2 метра от същата линия.