Отпушване на запушени канали – Аварийна канализация София

Отпушване с техникаКомпанията ни за почистване и отпушване на канализации в София –  предлага висока ефективност с модерна технология за почистване и предотвратяване на напълно  запушени или частично запушени канализационни тръби.

Основната разлика при използването на механичната технология за премахване на запушени  канализационни тръби е че, аварийните работи се извършват без използване на химични вещества,  които водят до преждевременно износване или повреда на тръбните канали.
Ние също така разчитаме на при работата си на своите надеждни електрически машини немско  производство за отпушване на канали, които се справят дори и най-трудните блокажи и аварии.

Почистване и хигиенизиране със съдействието на тази техника и електромеханични начини са  идеални за предотвратяване и отстраняване на запушвания в апартаменти, вили, хотели, кухни,  столове, ресторанти, барове, кафенета, магазини, автомивки, болници, хотели, почивни станции, в  офиси и складове и офис сгради.

Нашата компания сключва договори за изпълнение на работата по почистване и профилактика на  канализационни запушвания при много изгодни условия за нашите клиенти.

Запушена канализационна тръба – най-често блокирала канализация
Запушване на канализационното отклонение и вътрешни канални тръби, неприятна миризма на канали   са сред най-честият проблем на канализационните мрежи. Тези повреди се дължат на нарушения на  правилата за използване и липсата на канализационна загриженост както и периодично превантивно  почистване на каналите, с което се премахват депозитите в канализационната мрежа. Когато  някакво препятствие или водната тапа пречат на водата да се оттича, резултата е наводняване на  по-долните етажи или мазета. Навременното отпушване на канализацията и качественото почистване  ще ви помогне да избегнете сериозни проблеми.

Тоалетните много често се запушват и са предразположени към запушване защото, редовно се изхвърлят през тях отпадъци от всякакъв характер. Има няколко начина за отпушване на запушена тоалетна. Важно е да запомните, че отпушването на керамични или порцеланови тоалетни чинии с тел или спирала може да повреди санитарния уред, след контакт на желязото с тоалетната.

Душ кабините и баните също се запушват, защото там се натрупва коса и косми, полепва сапун, дори и малки отпадъчни елементи от облеклото или обувките.

Отпушване на запушени канали често се случва в дългите хоризонтални щрангове с големи ъгли където попадат парцали, сапун, пясък, големи предмети, както и при нисък дебит на отпадните води или минимални накло на канализационните тръби. При фрактури на каналите, въпросните запушвания зачестяват, но нашата компания освен отпушване на канализация се занимава и с ремонт на канали. На ваше разположение сме!

Вик услуги, отпушва канали

наклони при отпушване на каналОтпушване на канали – наклони

При първите няколко канални участъка ще следва да се допуска известно отклонение в това отношение, тъй като там поради малките водни количества и често пъти по-големите наклони, горни граници не биха могли да бъдат достигнати (наклони, отпушване на канали, нивелация). Предвид на това, че собственият приток в отделните канални участъци е значително по-малък от от този, идващ от съседните странични канали, вливащи се в неговата начална шахта, то може с достатъчна точност да се приеме, че чупките в хидравличната линия ще се случват винаги в каналните шахти, като водното ниво между две съседни шахти ще бъде винаги паралелно на каналното дъно. И в това отношение ще следва да се приеме известно отклонение в началните канални участъци, тъй като страничният приток е равен на нула, в който случай водното ниво в никакъв случай не би могло да се приеме паралелно на каналното дъно.

Там винаги наклонът на каналното дъно ще бъде по-голям от установяващия се наклон на водното ниво. Това изпъква особено ясно при смесените канализационни системи. С оглед на казаното дотук препоръчва се при канални участъци, провеждащи оразмерителното водно количество при частичен пълнеж, независимо от това, на каква канализационна система те принадлежат, водните нива на вливащите се в една и съща канална шахта или тия на излизащите от същата шахта тръби да се изравняват, което ще рече, че котите на дъната на тези канали ще трябва да се различават една от друга с толкова, с колкото се различават дълбочините на водния им проток. При не спазване на горното упражнението отпушване на канали ще се повтаря.

Когато дълбочината на протока в по-долния канален участък е по-малка от тази в по-горния, тогава каналните дъна на тези два канални участъка се поставят на една и съща кота. Това ще се случва обикновено, когато един участък със слаб наклон бива последван от такъв с по-голям наклон. При смeсените и дъждовни канализационни системи в участъците, оразмерени за цял пълнеж, трябва винаги да се предпочита изравняването па теметата на каналите в отделните канални участъци, т. е. каналните дъна на следващите канални участъци да се поставят на толкова по-ниско от предшествуващите, с колкото се различават височините на техните канални профили. Само при терени със слаби наклони се допуска изравняването на дъната с оглед печеленето на наклон и за намаляване на изкопните работи.

Ще пристъпим към разглеждането на избрания от нас пример за оразмерването на един колектор от канализационната мрежа, канализиран по смесената система съобразно ситуационната скица и надлъжния профил на терена над колектора, обслужван от бригада по отпушване на канали. За целта си послужихме с оразмерителната таблица. Основните оразмерителни данни бяха са вече посочени. Хидравличното оразмерване ще извършим по метода на пределната интензивност.

Отпушване на канали и помпени хидросъоръжения

Изпомпване на фекални водиПомпените хидросъоръжения са обикновено в отделно помещение, където се монтират помпите с принадлежащата им система от тръби, кранове, отвори с филтри за почистване и отпушване, и т.н.
В тези хидросъоръжения се предвиждат повече помещения:
– Електроснабдително помещение в което са инсталирани всички елсъоръжения.
– Занаятчийско помещение за поддръжка, ремонт и отпушване на канали и др.
– Помещение за складиране на горивата, необходими за работата.
– Помещение санитарен възел оборудвано според нормите и изискванията.
– При нужда се изгражда и помещение за администрация, когато хидросъоръжението е по-голямо, с всичката необходима инфраструктора.
При подбор на хидросъоръжението се взима предвид следното:
– Подпочвените води, състав, дебит и т.н.
– Видът на помпите дали са с хоризонтално изпомпване или вертикално.
– Начина на устройване на помпите във връзка с водите на каналите /потопяеми или не потопяеми/.
– Режим за ръководство на основните възли – механизирано, дистанционно и т.н.
Помпените канализационни хидросъоръжения се изграждат в най-ниската част от трасето обикновенно при заустването в приемателя и по-възможност на по-голяма дълбочина. При тези условия е по-добре формата на тези съоръжения да бъде кръгла по подобие на шахтите за инспекция и отпушване на канали. Средствата при тази форма са по-ниски и е по-изгодно за употреба. Размерът на съоръжението в диаметър е около шест-осем метра, а при по-големите може да достигне до петнадесет метра. Може резервора за изпомпване и помпеното помещение да е в общ пръстеновиден обръч, ако обаче теренните условия или поради друга причина е невъзможно да са събрани общо, тогава могат да се разделят, според както условията го налагат. При такива ситуации се търси най-оптималното и най-благоприятното решение за разположение на хидросъоръжението в ситемата от канали. В практиката има много използвани схеми и добри методи, които са описани и в учебниците по канализация, но всичка това е в зависимост от условията които предлага местността. Неприятното на тези съоръжения е че, те се изграждат на голяма дълбочина в близост до приемателя /обикновенно река/, където подпочвените води са с високо ниво и дебит. Сградата трябва да е с добра изолация с качествени изолационни материали и т.н., за да се осигурят сухи и водонепропускливи помещения.
Запушванията на каналите са от значение, и поради това поддръжката по отпушване на канали е важен фактор за правилната работа.