Отпушване на канали и помпени хидросъоръжения

Изпомпване на фекални водиПомпените хидросъоръжения са обикновено в отделно помещение, където се монтират помпите с принадлежащата им система от тръби, кранове, отвори с филтри за почистване и отпушване, и т.н.
В тези хидросъоръжения се предвиждат повече помещения:
– Електроснабдително помещение в което са инсталирани всички елсъоръжения.
– Занаятчийско помещение за поддръжка, ремонт и отпушване на канали и др.
– Помещение за складиране на горивата, необходими за работата.
– Помещение санитарен възел оборудвано според нормите и изискванията.
– При нужда се изгражда и помещение за администрация, когато хидросъоръжението е по-голямо, с всичката необходима инфраструктора.
При подбор на хидросъоръжението се взима предвид следното:
– Подпочвените води, състав, дебит и т.н.
– Видът на помпите дали са с хоризонтално изпомпване или вертикално.
– Начина на устройване на помпите във връзка с водите на каналите /потопяеми или не потопяеми/.
– Режим за ръководство на основните възли – механизирано, дистанционно и т.н.
Помпените канализационни хидросъоръжения се изграждат в най-ниската част от трасето обикновенно при заустването в приемателя и по-възможност на по-голяма дълбочина. При тези условия е по-добре формата на тези съоръжения да бъде кръгла по подобие на шахтите за инспекция и отпушване на канали. Средствата при тази форма са по-ниски и е по-изгодно за употреба. Размерът на съоръжението в диаметър е около шест-осем метра, а при по-големите може да достигне до петнадесет метра. Може резервора за изпомпване и помпеното помещение да е в общ пръстеновиден обръч, ако обаче теренните условия или поради друга причина е невъзможно да са събрани общо, тогава могат да се разделят, според както условията го налагат. При такива ситуации се търси най-оптималното и най-благоприятното решение за разположение на хидросъоръжението в ситемата от канали. В практиката има много използвани схеми и добри методи, които са описани и в учебниците по канализация, но всичка това е в зависимост от условията които предлага местността. Неприятното на тези съоръжения е че, те се изграждат на голяма дълбочина в близост до приемателя /обикновенно река/, където подпочвените води са с високо ниво и дебит. Сградата трябва да е с добра изолация с качествени изолационни материали и т.н., за да се осигурят сухи и водонепропускливи помещения.
Запушванията на каналите са от значение, и поради това поддръжката по отпушване на канали е важен фактор за правилната работа.

Вашият коментар