Механично отпушване на канали

отпушване на каналиВ сегашно време се произвежда модерна техника за отпушване на канали, за да се премахнат утайките от гъста тиня, пясък, чакъл, хранителни отпадъци, мазнини и е трудно да се справите без тези машини. Тук трябва да се отбележи и онези уреди, чрез които да се премахнат корените от растенията проникнали в канализацията. Същият метод е ефективен за премахване на канализационни блокажи в канализационните системи. Механично отпушване на отводнителни съоръжения е по-ефективно в случай че методите и техниката се прилага за отстраняване на формирани в процеса на почистване утайки от отпадъчните води.

Хидродинамично отпушване на канали. Широка гама от оперативен натиск (до 300 атм.) е гарантирана, за да позволи на повърхността, за да премахнете всичката от тръбата мръсотия, без да се нарушава херметичността на каналите на канализацията. Хидродинамичния начин се прилага чрез силни бутални помпи инсталирани на превозно средство с голям резервоар за вода и е много ефикасно средство за премахване на утайките в каналите. Използването на дюзи с обратна посока на струя под високо налягане за да промие канала в резултат на налягането, може бързо да разреши извънредна ситуация относно отпушването на канализацията. Хидродинамичното промиване на канализационните тръби ни позволява да се решават проблемите за подготовката на тръбите за видеонаблюдение. Струя вода под високо налягане може ефективно да унищожи и премахне от вътрешната повърхност на тръбата, полепналите твърди утайки.

Химически препарати. Химическото отпушване на канали, почистване на каналните тръби се извършва, за да се премахнат всички полепи. Отпушването се извършва със специално почистващо оборудване, сертифицирано за промишлена и битова употреба. Използването на химическите препарати предлага възможност за влияние, включително и на тези микробиологични частици под повърхността, а също така дава един допълнителен ефект на механичните дейности, което допринасят за ефективното почистване на канализацията. Смекчаването на мастните тапи улеснява бързото отстраняване на запушвания в заведенията за хранене и почистват канализацията.

В практиката се използва и още един метода за отпушване на канализации с високи струи под налягане на водата, като се подава топла вода с температура от 120 °. Този метод подобрява ефективността на химическото почистване и хигиенизирането на каналите.