Отпушване на запушени канали – Аварийна канализация София

Отпушване с техникаКомпанията ни за почистване и отпушване на канализации в София –  предлага висока ефективност с модерна технология за почистване и предотвратяване на напълно  запушени или частично запушени канализационни тръби.

Основната разлика при използването на механичната технология за премахване на запушени  канализационни тръби е че, аварийните работи се извършват без използване на химични вещества,  които водят до преждевременно износване или повреда на тръбните канали.
Ние също така разчитаме на при работата си на своите надеждни електрически машини немско  производство за отпушване на канали, които се справят дори и най-трудните блокажи и аварии.

Почистване и хигиенизиране със съдействието на тази техника и електромеханични начини са  идеални за предотвратяване и отстраняване на запушвания в апартаменти, вили, хотели, кухни,  столове, ресторанти, барове, кафенета, магазини, автомивки, болници, хотели, почивни станции, в  офиси и складове и офис сгради.

Нашата компания сключва договори за изпълнение на работата по почистване и профилактика на  канализационни запушвания при много изгодни условия за нашите клиенти.

Запушена канализационна тръба – най-често блокирала канализация
Запушване на канализационното отклонение и вътрешни канални тръби, неприятна миризма на канали   са сред най-честият проблем на канализационните мрежи. Тези повреди се дължат на нарушения на  правилата за използване и липсата на канализационна загриженост както и периодично превантивно  почистване на каналите, с което се премахват депозитите в канализационната мрежа. Когато  някакво препятствие или водната тапа пречат на водата да се оттича, резултата е наводняване на  по-долните етажи или мазета. Навременното отпушване на канализацията и качественото почистване  ще ви помогне да избегнете сериозни проблеми.

Тоалетните много често се запушват и са предразположени към запушване защото, редовно се изхвърлят през тях отпадъци от всякакъв характер. Има няколко начина за отпушване на запушена тоалетна. Важно е да запомните, че отпушването на керамични или порцеланови тоалетни чинии с тел или спирала може да повреди санитарния уред, след контакт на желязото с тоалетната.

Душ кабините и баните също се запушват, защото там се натрупва коса и косми, полепва сапун, дори и малки отпадъчни елементи от облеклото или обувките.

Отпушване на запушени канали често се случва в дългите хоризонтални щрангове с големи ъгли където попадат парцали, сапун, пясък, големи предмети, както и при нисък дебит на отпадните води или минимални накло на канализационните тръби. При фрактури на каналите, въпросните запушвания зачестяват, но нашата компания освен отпушване на канализация се занимава и с ремонт на канали. На ваше разположение сме!

Вик услуги, отпушва канали

наклони при отпушване на каналОтпушване на канали – наклони

При първите няколко канални участъка ще следва да се допуска известно отклонение в това отношение, тъй като там поради малките водни количества и често пъти по-големите наклони, горни граници не биха могли да бъдат достигнати (наклони, отпушване на канали, нивелация). Предвид на това, че собственият приток в отделните канални участъци е значително по-малък от от този, идващ от съседните странични канали, вливащи се в неговата начална шахта, то може с достатъчна точност да се приеме, че чупките в хидравличната линия ще се случват винаги в каналните шахти, като водното ниво между две съседни шахти ще бъде винаги паралелно на каналното дъно. И в това отношение ще следва да се приеме известно отклонение в началните канални участъци, тъй като страничният приток е равен на нула, в който случай водното ниво в никакъв случай не би могло да се приеме паралелно на каналното дъно.

Там винаги наклонът на каналното дъно ще бъде по-голям от установяващия се наклон на водното ниво. Това изпъква особено ясно при смесените канализационни системи. С оглед на казаното дотук препоръчва се при канални участъци, провеждащи оразмерителното водно количество при частичен пълнеж, независимо от това, на каква канализационна система те принадлежат, водните нива на вливащите се в една и съща канална шахта или тия на излизащите от същата шахта тръби да се изравняват, което ще рече, че котите на дъната на тези канали ще трябва да се различават една от друга с толкова, с колкото се различават дълбочините на водния им проток. При не спазване на горното упражнението отпушване на канали ще се повтаря.

Когато дълбочината на протока в по-долния канален участък е по-малка от тази в по-горния, тогава каналните дъна на тези два канални участъка се поставят на една и съща кота. Това ще се случва обикновено, когато един участък със слаб наклон бива последван от такъв с по-голям наклон. При смeсените и дъждовни канализационни системи в участъците, оразмерени за цял пълнеж, трябва винаги да се предпочита изравняването па теметата на каналите в отделните канални участъци, т. е. каналните дъна на следващите канални участъци да се поставят на толкова по-ниско от предшествуващите, с колкото се различават височините на техните канални профили. Само при терени със слаби наклони се допуска изравняването на дъната с оглед печеленето на наклон и за намаляване на изкопните работи.

Ще пристъпим към разглеждането на избрания от нас пример за оразмерването на един колектор от канализационната мрежа, канализиран по смесената система съобразно ситуационната скица и надлъжния профил на терена над колектора, обслужван от бригада по отпушване на канали. За целта си послужихме с оразмерителната таблица. Основните оразмерителни данни бяха са вече посочени. Хидравличното оразмерване ще извършим по метода на пределната интензивност.

Отпушване на канали и помпени хидросъоръжения

Изпомпване на фекални водиПомпените хидросъоръжения са обикновено в отделно помещение, където се монтират помпите с принадлежащата им система от тръби, кранове, отвори с филтри за почистване и отпушване, и т.н.
В тези хидросъоръжения се предвиждат повече помещения:
– Електроснабдително помещение в което са инсталирани всички елсъоръжения.
– Занаятчийско помещение за поддръжка, ремонт и отпушване на канали и др.
– Помещение за складиране на горивата, необходими за работата.
– Помещение санитарен възел оборудвано според нормите и изискванията.
– При нужда се изгражда и помещение за администрация, когато хидросъоръжението е по-голямо, с всичката необходима инфраструктора.
При подбор на хидросъоръжението се взима предвид следното:
– Подпочвените води, състав, дебит и т.н.
– Видът на помпите дали са с хоризонтално изпомпване или вертикално.
– Начина на устройване на помпите във връзка с водите на каналите /потопяеми или не потопяеми/.
– Режим за ръководство на основните възли – механизирано, дистанционно и т.н.
Помпените канализационни хидросъоръжения се изграждат в най-ниската част от трасето обикновенно при заустването в приемателя и по-възможност на по-голяма дълбочина. При тези условия е по-добре формата на тези съоръжения да бъде кръгла по подобие на шахтите за инспекция и отпушване на канали. Средствата при тази форма са по-ниски и е по-изгодно за употреба. Размерът на съоръжението в диаметър е около шест-осем метра, а при по-големите може да достигне до петнадесет метра. Може резервора за изпомпване и помпеното помещение да е в общ пръстеновиден обръч, ако обаче теренните условия или поради друга причина е невъзможно да са събрани общо, тогава могат да се разделят, според както условията го налагат. При такива ситуации се търси най-оптималното и най-благоприятното решение за разположение на хидросъоръжението в ситемата от канали. В практиката има много използвани схеми и добри методи, които са описани и в учебниците по канализация, но всичка това е в зависимост от условията които предлага местността. Неприятното на тези съоръжения е че, те се изграждат на голяма дълбочина в близост до приемателя /обикновенно река/, където подпочвените води са с високо ниво и дебит. Сградата трябва да е с добра изолация с качествени изолационни материали и т.н., за да се осигурят сухи и водонепропускливи помещения.
Запушванията на каналите са от значение, и поради това поддръжката по отпушване на канали е важен фактор за правилната работа.

Отпушване на тоалетни

отпушване на тоалетнаТоалетните са предмет на чести запушвания и дейността отпушване на тоалетни набира популярност. Това обстоятелство се дължи на факта, че не използваме тоалетните за това, за което са им е предназначението. Изхвърляме в тях какви ли не отпадъци без да се замисляме, че може да се предизвика запушването на тоалетната чиния, особенно при по-едри предмети в това число хранителни останки. Когато сме невнимателни и непредпазливи сме изправени пред необходимостта от отпушване на запушена тоалетна и този факт ни създава големи неприятности и после съжаляваме. Ако можете сами да отпушите тоалетната е добре, но трябва да знаете, че големите предмети не могат да минат през еската на тоалетната чиния и трябва да се извадят, а за това е необходима специализирана техника. Нашата фирма за отпушване на тоалетни предлага да реши проблема ви бързо и качествено без излишно безпокойство от ваша страна. Има тоалетни чинии, в които са попаднали капачки и играят ролята на „клапа“, и така временно се отпушват но проблема стои неразрешен, и е необходимо тази „клапа“ да се извади. Някой може да си каже, че отпушване на тоалетни е лесно, но други пък ще споделят: опитвах с какво ли не и не става. Професионалистите в бранша също знаят, че има проблемни запушвания, но и за тях има решение. Тоалетните чинии са два вида: с задно и долно оттичане, като по-проблемните са с долно оттичане и особено ако не са прикрепени с болтове, а са захванати със замаска. В такива случаи отпушването на тоалетни е по-сложно и не е жалателно сами да опитвате. Преди доста години се произвеждаха тоалетни чинии със задно и долно оттичане, на които на изхода на фаянса имаше оставен ревизионен отвор, който се използваше именно за отпушване на запушена тоалетна и улесняваше работата по отпушването, но за съжаление сега не ги произвеждат.
Ако ни потърсите ние ви предлагаме да разрешиме проблема ви, разполагаме със специализирана техника за отпушване на тоалетни.

Отпушване на канали с вода

налягане на водаДопълнителното изсипано количество вода в запушен канал, може да увеличи налягането върху запушалката и да прокара канала, но не винаги това е начина за отпушване на канали, но може да се пробва стига изсипаната вода да не прелее и да се наводните допълнително, бъдете много внимателни.

За по-добро отпушване можете да загреете водата и тогава да я изсипите в запушения канал, без да прелива, изчаквате, когато спадне, долейте отново гореща вода, и така до напълно отпушване. Ако обаче канала е пълен и не позволява да се сипе вода, намерете начин да извадите водата /да я изгребете/ и тогава долейте топлата вода. Ако след тези операции, очакванията не се сбъднат потърсете лица за отпушването на каналите, които разбират от тази работа. Може допълнително и вие да увеличите налягането на водата, като използвате метода на вендузата. Вендузата е полукълбо, оборудвани с гумена втулка, която се поставя на отвора на канала и са помпа, като по този начин се оказва допълнително налягане върху запушалката.

Когато вашата инсталация има множество отвори, е важно да се запушат всички, с изключение отвора от който ще работите, така ще концентрирате силата на налягането върху проблема. Ако не разполагате с вендуза за всмукване може да използвате голяма пластмасова бутилка. Това налага рязане на дъното а капачката да стои навита, срязаната част поставете върху отвора и създайте налягане върху запушения участък.
Отново движение назад и напред ще послужи да натиснете запушалката в канала. Внимавайте, ако преди да сте започнали тези операции, в канала сте сипали химикали за отпушване на канали, то бъдете много внимателни. Сложете си гумени ръкавици, пазете дрехите си от напръскване, имайте на предвид че може и пода да се напръска, затова вземете необходимите предпазни мерки. Тези препарати разяждат всичко, пазете са да не попаднат пръски в очите и по кожата, ако това е станала обилно ги изплакнете с топла вода. Ако сте успели да отпушите канала, поздравления, ако обаче не става потърсете специализирана ни помощ.

Неприятно обаждане за отпушване на канали

маслоуловител за мивкаХора от бранша заявяват, че предпочитат да отпушват улични канали всеки ден, отколкото да реализират отпушване на канали от натрупани в него мазнини. Колега разказва за една от трите болници, за които той се грижи, поддържайки канализацията им. Те имат малък капан за мазнини (маслоуловител) в коридора зад тяхната кухня. Целта на капанът е да задържа мазнините, използвайки свойството на мазнините, че те изплуват над водата, тъй като са по-леки от нея. Капана за мазнини трябва да се почиства редовно. В тази болница той не е достатъчно голям за да се справи с количеството мазнина, която персонала излива в канала. За съжаление нямат достатъчно средства за да го заменят с друг по-голям, затова нашият колега ги отпушвал всяка година. Преди време след като бива извикан, отива с колегите си в мазето и забелязват целият коридор пълен с вода и изгнила храна. Коридора бил дълъг около 27 метра. Било ужасно. Започнали с почистване на канала от другата му страна и го оправили макар и с много нерви. След време човека сменил работата си и работел за друга фирма, когато му се случило да посети същата тази болница. И ситуацията била точно както преди.. След 8 часа се справил с отпушването на канала, а именно той бил почистен, но определено това бил един от най-тежките му дни.

Друг колега споделя, че най-лошото му отпушване на канали било отпушването на ресторант на KFC,  където един от работниците там излял мазнината от тигана в подовия сифон. За съжаление KFC  нямали монтиран маслоуловител и му се наложило да прекара доста време за да отпуши канала. Така  и не разбрал защо не е бил поставен маслоуловител. Собственика на сградата обвинявал KFC, а KFC  обвинявали собственика на сградата. Специалиста по каналите не го интересувало в кой е вината,  но им казал, че повече няма да работи за тях, ако не монтират маслоуловител на канала.
При друг случай, спиралата от машината за отпушване минавала свободно през канала, докато не се  оказало, че в тръбата имало място точно толкова колкото да минава спиралата. Стените на тръбата  били наслоени с мазнини и се наложило да се използва накрайник за почистване на мазнини, който  да изстърже мазнините от канала.

Интересното е, че при някои отпушвания, а именно на сгради на фирми, понякога сред тях няма  желание да бъде трайно отстранен проблема, а се работи на принципа „просто го оправете да  работи“, и така до следващото запушване на канала им. Важното обаче е, клиента да получи яснота  относно запушването, и да му се предложат всички възможни варианти – отпушване и ремонт ако е  необходим такъв, така, че те сами да изберат кое е подходящо за тях, и кое ще им е най-изгодно в  дългосрочен план.

Отпушване на канали през РО и РШ

Ревизионна канализационна шахтаРевизионни отвори и ревизионни шахти по хоризонталната мрежа се предвиждат на чупки, по-остри от 30°, и дълги прави тръбни участъци, така че във всеки канализационен участък да може да се вкара стоманен тел за отпушване на канали и почистване при запушване. Ревизионните отвори се предвиждат както на края на отделни участъци, така и по участъците на цялата канализация.
На специална таблица е дадено разстоянието между ревизионните отвори по праволинейните участъци.
Ревизионни отвори (за почистване и отпушване) по хоризонталните участъци се предвиждат, когато по архитектурни съображения не се допуща шахта за промиване и отпушване на канали, тръбите не са дълбоко положени и не се очакват чести задръствания в канала. Почистването става само в една посока — посоката, към която е извита дъгата. Разстоянието между ревизионните отвори (за почистване) във всеки отделен случай трябва да се преценява и приема от проектанта, но да бъде удобно за ревизиране и отпушване.

Ако се очаква по-често запушване на каналите или те са на по-голяма дълбочина, както и специално при разклонения е по-добре да се предвиди ревизионна шахта с ревизионна тръба за преглед, почистване и отпушване на канали. Когато един канал се запушва на едно и също място и то редовно, трябва да се установи причината, и да се отстрани по-възможност в най-кратък срок.
Ревизионните шахти се изграждат от тухли, добре фугирани, или от бетон или с готови сегменти (бетонни пръстени). При дълбочина 1,5 до 2 метра те имат квадратно сечение с размери 70X70 см (може и с кръгли пръстени но отгоре се поставя КРШ, за да легне капака) или 80?80 см, а при по-голяма дълбочина — кръгло сечение с диаметър 70—80 см, за да има възможност да се влиза в нея и място за работа. Дебелината на бетонните шахти е 8—10 см, а на тухлените 12—13 см. В избите при съединяване на по-главните хоризонтални клонове се предвиждат ревизионни шахти, които да са добре измазани отвътре, за да не навлиза фекална вода в основите на сградата при запушване. При сгради, отдалечени от улица, на разстояние над 5 метра от регулационната линия се поставя ревизионна шахта на 2 метра от същата линия.

Запушена тоалетна

Имате запушена тоалетна? Пробвали сте да я отпушите? Изсипали сте препарати за отпушване на тоалетна? Бъркали сте с тел за да я отпушите? И всичко това не е помогнало? Разбираме ви и искаме, да ви помогнем, като ви предлагаме професионалната услуга отпушване на запушена тоалетна за град София.
Разполагаме със специалист в тази област и работим с професионална техника за отпушване на запушена тоалетна. Ако тоалетната ви не се е отпушила, не се мъчете повече, а ни се обадете, за да си свършим работата професионално и вашите грижи да отпаднат.
Възможно е, да е попаднал предмет без да сте забелязали или да сте изхвърлили повече хартия, оставете на нас да открием причините за проблема. Също така, може да сте изхвърлили хранителни продукти, като сте си мислили, че ще минат през тоалетната чиния, но тя се е запушила, или пък при ремонта на жилището ви, майсторите са си мили кофите и са ги изсипвали в тоалетната чиния, все едно, обадете ни се да разрешим професионално вашият проблем.
Неприятно е тоалетната да е запушена, особено когато е единствена за жилището или офиса, но ние сме за това, за да ви помагаме и остраняваме запушванията на всяка запушена тоалетна.

Промиване и отпушване на канали и канализация

Промиване на каналната мрежа е необходимо главно във върховите участъци, където пълнежът на каналите е сравнително малък, а така също и на участъците с недостатъчен наклон, които места се установяват още при съставянето на проекта. Отпушване на канали може да се избегне ако се правят промивки на канализацията, това естествено може да се направи и с пожарният хидрант.

За по-малките канали промиването може да стане най-лесно чрез събиране на канална вода в някоя ревизионна шахта, като се запуши отворът на изходящия канал със запушалка или тапа, направена от парцали или зебло, но трябва да се внимава тапата да не попадне в канала. При изпускането на така събралата се вода се създава по-голяма скорост, която способствува за увличане на утайките, както и отпушване на канали. По добро запушване и лесно манипулиране се получава чрез така наречената щутгартска клапа. При нея заплътняването става чрез гумен пръстен, който се притяга между две конично изрязани дървени шайби с помоща на винт с чугунено колело. Такава клапа се приготовлва за различни диаметри тръби и се поставя според нуждата в разните шахти.

Промиване или отпушване на канали със самата канална вода не винаги е достатъчно, главно поради малкия обем на ревизионните шахти. По подходящи са специално построените за целта промивни шахти. Те могат да бъдат за ръчно или автоматично изпускане /чрез автоматично задействащ се сифон/. Такава шахта обикновено се пълни от водопроводната мрежа. При отваряне на клапата или задействане на сифона водата изтича под налягане с голяма скорост и промива лежащите по-долу канали. За промиване на големи канали са необходими големи количества вода. При такива случаи се построяват големи резервоари, които се пълнят с речна или подпочвена вода и периодически се изпускат да промиват тези канали на местата, където е необходимо. За промиване на каналите може да бъде използувана и набралата се вода в изравнителен /задържателен/ резервоар. Промиване на канализацита може да стане и с тежко товарните автомобили за отпушване на канали с вода подналягане, но услугата е по-скъпа.

От казаното до тук можем да обобщим, че поддържането и промиването на каналите може да се извърши и от самите собсвеници, при добро желание от тяхна страна. При канали с малък наклон където се наслагват утайки и запушванията са по чести, може да се пуска пожарният хидрант в канала за неговото промиване на няколко месеца по веднъж. В блога ще намерите още статии за отпушване на канали, както и съвети по темата.

Запушени канали и канализации

Използване на всички техники на съвременното отпушване на канали и третиране на канализационни  системи!
Предоставят сеи следните услуги: ремонт на канализация, почистване на канализационни шахти,  проверка на наклоните и премахване на блокажи в района на София от всякакво естество. Нашата  организация има оборудване за отпушване на канализация, което осигурява отлично качество на  нашата работа в София. Що се отнася  до нас, можете да бъдете сигурни, че сте се доверили на отговорни професионалисти!

Запушена канализационна тръба обикновено е следствие от:

Причина номер едно
Депозити на вътрешните повърхности на каналните тръби. Такива депозити стесняват диаметъра на  тръбата и намаляват пропускателната способност на фекалната вода. Първият признак е, когато  фекалната вода започва бавно да оттича. Когато в отводнителните канали се появи „бълбукане“  звуци, тръбите започват да се пълнят.

Причина номер две
Сезонно покачване на подпочвените води. Във вашата канализационна система се влива допълнително  количество вода. Драстично повишаване на нивото на отпадъчните води в канализационната система  и значително намаляване на скоростта на протичане. Това води до по-голямо наслояване на  неразтворени примеси в канала и седиментни депозити. Разлагаща се утайка допринася за  ускореното разрушаване на стоманобетонните тръби.

Причина номер три
Структурни неизправности от строителя или от вашата страна, както и механични повреди,  причинени от човека или природата (студове, земетръси и т.н.).

Причина номер четири
Изхвърляне в канализацията на хранителни, строителни и други отпадъци, на които мястото не им е  там.

За да се предотврати блокиране и извънредни ситуации е важно да се предотврати образуването на  утайки и депозити по стените на канализационни тръби. Постигането на този ефект преминава през  първо: редовна профилактика и поддръжка на канализационната мрежа от специализирано звено по  отпушване на канали за всеки град и в София. Второ по-голяма канализационна култура от страна  на ползвателите на канализацията т.е. въздържане от изхвърляне на отпадъци в канала. Всичко това  ще даде ефикасно поддържане и грижи за канализационната система.

Хидродинамично отпушване на канализация
Широка гама от оперативни налягания (до 300 атм.) За да се гарантира премахване на всички  видове замърсявания, без да се излагат на нараняване снадките на каналите. Хидродинамичното  отпушване на канали е ефективно за премахване на блокажи. Използването на прикачени дюзи с  посоката на струята за високо налягане може да пробие всяко запушване и бързо да разреши  възникналата спешна ситуация относно почистването на канализацията. Но всичко това става след  обстоен анализ на проблема, като се вземе правилното решение за начина на работа.
Хидродинамично почистване на канали може да реши въпроси за подготовката на тръбите за  рехабилитация. Струя вода под високо налягане е много ефективно за разграждане и премахване на  депозити от пръст и кал попаднали в канализацията.