Водопроводчик София

Свързване на електрическите бойлери с водопроводната мрежа. При свързване на електрическите бойлери с водопроводната мрежа трябва да се спазват следните правила, съветва водопроводчик София:
Бойлерът трябва да бъде монтиран в точно вертикално положение или в хоризонтално в зависимост от типа. В противен случай правилната работа на терморегулатора ще се наруши (понеже, ще заеме някое друго положение, а не необходимото).
Трябва да се установи коя е входящата (за студена вода) тръба и коя изходящата (за топла вода). Ако по тях няма стрелки или други знаци, които да показват посоката на водата, в тръбите се вкарва тел. В тръбата за студената вода телът спира още в началото (спира се от отражателя). Тази тръба се свързва със сградната мрежа за студена вода.
В зависимост от предназначението и устройството на бойлера съществуват няколко начина за неговото свързване с мрежата.
Бойлерът е предназначен за миене на съдове, пране или други подобни и има само един водопроводен кран за топла вода.
В такъв случай на тръбата за студена вода се предвижда спирателен кран, обратна клапа и изпускателен кран, а на края на тръбата за черпене на топла вода не се допуска спирателен или водопроводен кран, който би могъл да се затваря, консултира водопроводчик София. Санитарният прибор за използуване на топлата вода е в същото помещение, в което е спирателният кран на тръбата за студена вода. Бойлерът в такъв случай е най-често в помещението, където се използува водата, но той може да бъде и в съседно помещение.
В този случай при отваряне на спирателния кран на тръбата за студена вода през изходния отвор за топла вода тече топла вода. Обратната клапа задържа водата, когато уличният тръбен участък по една или друга причина бъде изолиран (остане без вода).
При завиране на водата (например ако терморегулаторът му се повреди) безнапорен (преливен) бойлер, свързан по такъв начин с водопроводната мрежа на сграда, не може да експлодира, тъй като парата ще излиза през тръбата за черпене на топла вода. Може да ползвате услугите на водопроводчик София, за монтаж на бойлер и свързване към водопровода.